Açık alan derneği

Derneğimiz

100x3-1.png

2018 yılında kurulan Açık Alan derneği, sosyal, ekonomik ve kentsel sorunlar hakkında farkındalık yaratmayı; hak ve ihtiyaçlarına erişmekte zorlanan, sosyal dışlanmaya maruz kalan gruplarla dayanışmayı; bu grupları çeşitli faaliyetler aracılığıyla güçlendirmeyi; bu grupların kamusal hak ve hizmetlere erişimini desteklemeyi; eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik dahil olmak üzere temel insan haklarına erişimleri yolundaki engelleri azaltmayı amaçlar.

Projelerimiz

90x10x1-1.png

Derin Yoksulluk Ağı


Çimenev atölyeleri ve sahadan gelen deneyim ve gözlemler neticesinde bir grup araştırmacı, sosyolog, psikolog ve gazeteci derinleşen yoksulluğu araştırmak ve boyutlarını ortaya koymak, insan hakları izlemesi yapmak ve yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartışmaya açmak üzere Derin Yoksulluk Ağını (DYA) kurmuştur.

Mart 2020’de pandemi ile mücadele kapsamında alınan önlemler dolayısıyla, günlük işlerde güvencesiz bir şekilde çalışan, işten çıkarılan, ücretsiz izne ayrılan ve yoksulluk koşullarında yaşayan bireylerin acil ihtiyaçlarına destek olabilmek için Evden Değiştir Dayanışma Kampanyasını başlatmış, destekçilerin online market aracılığı ile evlere doğrudan gıda, temel bakım, bebek bezi ve maması ulaştırabildiği bi sistem geliştirmiştir. DYA bu sistem ile 18 Mart 2020’den itibaren İstanbul'un 32 ilçesinde 160’ın üzerinde mahallede yaşayan üç binin üzerinde haneye destek sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.

Derin yoksulluk yaşayan bireylerle ve sahada her daim aktif iletişimde olan DYA, dayanışma kampanyası ile birlikte insan hakları izlemesi yapmakta, yoksulluğun çok boyutlu halini tartışmaya açmakta ve görünür kılmakta, kamu kurumları ve yerel yönetimler nezdinde savunu faaliyetleri yapmayı hedeflemektedir.

 

Çimenev

Çimenev, Açık Alan Derneği ve Şişli Belediyesi ortaklığında 2016 yılından beri Harbiye bölgesinde yürütülen bir projedir. Çocukların bulundukları çevrede (okul, mahalle, vb.) sosyal, ekonomik ve kültürel nedenlerden dolayı yaşadıkları ayrımcılık sebebiyle zarar gören özgüvenlerini desteklemek ve okul devamsızlığını önlemek amacıyla faaliyetler yürütmektedir. 3- 18 yaş arası çocuklarla, gençlerle ve çocukların aileleriyle faaliyetler yürütmektedir. Merkez 2020 Kasım ayından itibaren Şişli Belediyesi İnönü Mahalle Evi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

 

EKİBİMİZ

Ekip Üyeleri

 

Elif Göçmen, Kurucu Üye

Güliz Kalender, Kurucu Üye

Hacer Foggo, Kurucu Üye & Saha Danışmanı

Nilüfer Çomak, Kurucu Üye & Kaynak Geliştirme Koordinatörü

Selen Yüksel, Kurucu Üye & Proje Koordinatörü

Şeyma Duman, Kurucu Üye & İletişim Koordinatörü

Şevval Şener, Kurucu Üye & Proje Koordinatörü

Amine Güntay, Sosyal Hizmet Uzmanı

Servet Kaplan, Sosyal Hizmet Uzmanı

Yönetim & Denetim Kurulu

 

Şevval Şener, YK Başkanı

Selen Yüksel, YK Başkan Yardımcısı

Elif Göçmen, Sayman

Şeyma Duman, YK Üyesi (asil)
Nilüfer Çomak, YK Üyesi (asil)
Ozan Can Ak, YK Üyesi (yedek)
Hülya Kurt, YK Üyesi (yedek)
Damla Özlüer Yüksel, YK Üyesi (yedek)
Hatice Kapusuz, YK Üyesi (yedek)
Funda Oral, YK Üyesi (yedek)
Mine Güliz Baykal, Denetim Kurulu Başkanı
Amine Güntay, Denetim Kurulu (asil)
Güliz Kalender, Denetim Kurulu (asil)
Kubilay Solak, Denetim Kurulu (yedek)
Derya Kap, YK Üyesi (yedek)
Gülay Aydın, YK Üyesi (yedek)

PAYDAŞLARIMIZ VE DESTEKÇİLERİMİZ

90x10x1-1.png
Açık Alan Derneği & Derin Yoksulluk Ağı olarak bizleri çeşitli fon, hibe, kurumsal bağış ve bireysel bağışlarla destekleyen paydaşlarımız ve destekçilerimiz:

BEYANNAMELERİMİZ

İLETİŞİM VE ADRES

E-mail: info@acikalandernegi.org

Adres: İnönü Mahallesi Üftade Sokak No: 7/4 Şişli, İSTANBUL