Açık alan derneği

Derneğimiz

100x3-1.png

2018 yılında kurulan Açık Alan derneği, sosyal, ekonomik ve kentsel sorunlar hakkında farkındalık yaratmayı; hak ve ihtiyaçlarına erişmekte zorlanan, sosyal dışlanmaya maruz kalan gruplarla dayanışmayı; bu grupları çeşitli faaliyetler aracılığıyla güçlendirmeyi; bu grupların kamusal hak ve hizmetlere erişimini desteklemeyi; eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik dahil olmak üzere temel insan haklarına erişimleri yolundaki engelleri azaltmayı amaçlar.


Açık Alan Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız 07.03.2023 tarihinde dernek ofisinde Saat 20:00’ de yapılacaktır. Üyelerimizin aktif katılımını rica ederiz.

Bilgi için;
info@acikalandernegi.org

Duyuru

Açık Alan Derneği 2018 yılından beri sivil alanda, tüzüğü ve misyonu doğrultusunda açık, şeffaf, hesap verebilir ve denetlenen bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Derin Yoksulluk Ağı, yoksulluğun sebep ve sonuç olduğu insan hakları ihlallerinin ve sosyal dışlanmanın ortadan kalkması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kent yoksulluğu ve derin yoksulluk alanındaki 20 yıllık deneyimi ve bilgi birikimiyle derneğimizin kurucularından olan, yoksulluk alanında her zaman bağımsız bir aktivist olarak mücadele eden Hacer Foggo’nun son zamanlarda bir kesim medya tarafından yersiz ve asılsız suçlamalarla itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını üzüntüyle karşılıyoruz.

Sevgili Hacer Foggo hak temelli yoksulluk alanındaki çalışmalarına devam etmek üzere CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisini kurarken; Derin Yoksulluk Ağı ve Açık Alan Derneği’nin bağımsızlık ve tarafsızlığını korumak adına 2021 yılında Açık Alan Derneği yönetim kurulundan ayrılmıştır.

Derneğimizin 2022 yılı gelirlerinin %70,78’i bireysel bağışlardan, %5,28’i kurumsal bağışlardan, %7,89’u yurtiçi hibe gelirlerinden, %6.36’sı ayni bağışlardan, %6,77’si diğer gelirlerden (faiz gelirleri, vergi iadeleri vb.), %2,92’si dernekler masasına da bildirilmiş olan yurt dışı hibe gelirlerinden oluşmaktadır. Faaliyetlerimiz ve bizi destekleyen kurumlar hakkında bilgi almak için info@acikalandernegi.org e-posta adresinden derneğe ulaşabilirsiniz.

Projelerimiz

90x10x1-1.png

Derin Yoksulluk Ağı


Çimenev atölyeleri ve sahadan gelen deneyim ve gözlemler neticesinde bir grup araştırmacı, sosyolog, psikolog ve gazeteci derinleşen yoksulluğu araştırmak ve boyutlarını ortaya koymak, insan hakları izlemesi yapmak ve yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartışmaya açmak üzere Derin Yoksulluk Ağını (DYA) kurmuştur.

Mart 2020’de pandemi ile mücadele kapsamında alınan önlemler dolayısıyla, günlük işlerde güvencesiz bir şekilde çalışan, işten çıkarılan, ücretsiz izne ayrılan ve yoksulluk koşullarında yaşayan bireylerin acil ihtiyaçlarına destek olabilmek için Evden Değiştir Dayanışma Kampanyasını başlatmış, destekçilerin online market aracılığı ile evlere doğrudan gıda, temel bakım, bebek bezi ve maması ulaştırabildiği bi sistem geliştirmiştir. DYA bu sistem ile 18 Mart 2020’den itibaren İstanbul'un 32 ilçesinde 160’ın üzerinde mahallede yaşayan üç binin üzerinde haneye destek sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.

Derin yoksulluk yaşayan bireylerle ve sahada her daim aktif iletişimde olan DYA, dayanışma kampanyası ile birlikte insan hakları izlemesi yapmakta, yoksulluğun çok boyutlu halini tartışmaya açmakta ve görünür kılmakta, kamu kurumları ve yerel yönetimler nezdinde savunu faaliyetleri yapmayı hedeflemektedir.

 

Çimenev

Çimenev, Açık Alan Derneği ve Şişli Belediyesi ortaklığında 2016 yılından beri Harbiye bölgesinde yürütülen bir projedir. Çocukların bulundukları çevrede (okul, mahalle, vb.) sosyal, ekonomik ve kültürel nedenlerden dolayı yaşadıkları ayrımcılık sebebiyle zarar gören özgüvenlerini desteklemek ve okul devamsızlığını önlemek amacıyla faaliyetler yürütmektedir. 3- 18 yaş arası çocuklarla, gençlerle ve çocukların aileleriyle faaliyetler yürütmektedir. Merkez 2020 Kasım ayından itibaren Şişli Belediyesi İnönü Mahalle Evi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

 

EKİBİMİZ

Yönetim Kurulu 

Şeyma Batman, Yönetim Kurulu Başkanı

Hülya Kurt, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Melek Bahat, Sayman

Mine Güliz Baykal, Genel Sekreter
Elif Göçmen, Yönetim Kurulu Üyesi 

PAYDAŞLARIMIZ VE DESTEKÇİLERİMİZ

90x10x1-1.png
Açık Alan Derneği & Derin Yoksulluk Ağı olarak bizleri çeşitli fon, hibe, kurumsal bağış ve bireysel bağışlarla destekleyen paydaşlarımız ve destekçilerimiz:

BEYANNAMELERİMİZ

TL HESABI

AÇIK ALAN DERNEĞİ

İŞ BANKASI

IBAN: TR710006400000110010551458

EURO HESABI

İŞ BANKASI
Kod: 0064
Swift: ISBKTRIS
IBAN: TR590006400000210010505691

ŞUBE BİLGİLERİ
Ad: Harbiye Şubesi
Kod: 1001
İl: İstanbul
İlçe: Şişli
Tel: 02122305480
Fax: 02122316140
Adres: Cumhuriyet Cad. Zaza Apt. No: 113/A Harbiye 3436

USD HESABI

İŞ BANKASI
IBAN: TR970006400000210010505686 (USD)

ŞUBE BİLGİLERİ
Ad: Harbiye Şubesi
Kod: 1001
İl: İstanbul
İlçe: Şişli
Tel: 02122305480
Fax: 02122316140
Adres: Cumhuriyet Cad. Zaza Apt. No: 113/A Harbiye 34367

İLETİŞİM

E-mail: info@acikalandernegi.org

Yalnızca Whatsapp: +905331450381